Θεραπείες

HeLP: Η ανώδυνη θεραπεία των αιμορροΐδων

Η μέθοδος HeLP ενδείκνυται για τη θεραπεία των παθολογικών αιμορροΐδων δευτέρου και τρίτου βαθμού, πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού laser, υπό την καθοδήγηση ενός Doppler υψηλής συχνότητας και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή:

Η μέθοδος HeLP™ (Hemorhoid Laser Procedure) είναι η λιγότερο επεμβατική σε σχέση τις διαθέσιμες χειρουργικές μεθόδους απολίνωσης για τη θεραπεία των αιμορροΐδων. Η μέθοδος HeLP™ πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικών εργαλείων (κεφαλής υπερήχου, διαστολέα, πρωκτοσκοπίου με κανάλι εργασίας, οπτικής ίνας με χειρολαβή) και είναι απλούστερη, ταχύτερη και πιο ανώδυνη από κάθε άλλη διαθέσιμη τεχνική.

Η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με τη μέθοδο HeLP γίνεται με τη χρήση ειδικού υπέρηχου (doppler) ο οποίος εντοπίζει τις αιμορροϊδικές αρτηρίες πίσω από τους αιμορροϊδικούς όζους τις οποίες σφραγίζει με την εφαρμογή ενέργειας laser. Η ενέργεια laser όχι μόνο κλείνει την αιμορροϊδική αρτηρία αλλά προξενεί συστολή (σύσφιξη) της βλεννογόνου των γύρω ιστών. Η αρτηριοφλεβική ροή τροποποιείται επιφέροντας την συρρίκνωση και απόσυρση των αιμορροϊδικών όζων τις επόμενες εβδομάδες. Η διαδικασία είναι τελείως ανώδυνη καθώς στο πεδίο εφαρμογής δεν προξενείται αίσθηση πόνου.

θεραπεία των αιμορροΐδων με τη μέθοδο HeLP™

Η θεραπεία των αιμορροΐδων με τη μέθοδο HeLP™ προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον ασθενή:

• Δεν απαιτεί συνήθως τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας
• Κάνει εφικτή την ημερήσια θεραπεία των αιμορροΐδων
• Επιτρέπει την αναίμακτη θεραπεία, ανώδυνα με ακρίβεια και ασφάλεια
• Ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο επιπλοκών και τη μετεπεμβατική δυσφορία
• Έχει πιο σύντομη αποθεραπεία από κάθε άλλη χρησιμοποιούμενη τεχνική
• Συνήθως δεν απαιτεί τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας
• Συνοδεύεται από εξαιρετικά αποτελέσματα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
• Είναι κλινικά αποδεδειγμένη και συνοδεύεται από υψηλή αποδοχή και ικανοποίηση των ασθενών


LHP: ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η θεραπεία συνίσταται στη συρρίκνωση αιμορροίδων 2ου – 4ου βαθμού και πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικής μυτερής ίνας με κυκλική διάχυση της ενέργειας.

Μετά την εισαγωγή της ίνας στον αιμορροϊδικό όζο, εφαρμόζεται ενέργεια laser στο εσωτερικό του τοίχωμα επιφέροντας τη συρρίκνωση του. Η θεραπεία πραγματοποιείται μόνο με μία μικρή παρακέντηση αποφεύγοντας τα τραύματα που συνοδεύουν την κλασική χειρουργική θεραπεία.

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP πραγματοποιείται με το laser EVOLVE με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  • • δεν απαιτεί τομές ή ράμματα,
  • • διατηρεί ανέπαφο το βλεννογόνο,
  • • δεν προξενεί βλάβη στο σφικτήρα και
  • • ενεργοποιεί την ανάπτυξη συνδετικού (νέου) ιστού προλαμβάνοντας την ευρύτερη πρόπτωση.

Η αιμορροϊδοπλαστική LHP δεν απαιτεί τη χρήση ξένων υλικών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τοπική ή περιοχική αναισθησία και συνοδεύεται από άμεση ανάρρωση και ελάχιστοποίηση του μετεπεμβατικού πόνου